PODMIENKY PRE 5. ROČNÍK AHL ROŽŇAVA

 

- Liga štartuje 21.4.2018, letná prestávka bude trvať od 24.6.2018 do 31.8.2018.

 - Hracie dni: sobota.

 - Základná časť zápasy každý s každým + 1x odvety.

 - Do súťaže sa môžu zapojiť hráči starší ako 15 rokov.

 - Rozdelenie ihriska: strana domácich je ľavá časť ihriska, pravá strana je strana hostí (od vstupu na ihrisko).

 - Postup do PLAY-OFF: po skončení základnej časti postupujú prvé štyri mužstva.

 - Zápasy play-off, o 3. miesto a finále sa hrajú na 3 víťazné.

 - Vedúci mužstva je povinný oboznámiť svojich hráčov s pravidlami a podmienkami AHL RV.

 - Vedúci mužstva zodpovedá za donesenie o odnesenie brán a dosák. Domáce mužstvo prináša a hostia odnášajú braný. Ak mužstvo to nesplní prehráva nasledujúci zápas kontumačné.

 - Za dodržiavanie hracieho termínu a nastúpenia rozhodcov a zapisovateľa na daný zápas zodpovedá konkrétne mužstvo (vedúci mužstva).

- Ak rozhodca a zapisovateľ nedôjde bez ospravedlnenia 10 minút pred začiatkom zápasu (to neplatí, ak si sám zabezpečí náhradu za seba, ktorá ten čas dodrží), bude udelený trest mužstvu, z ktorého mal byť rozhodca alebo zapisovateľ, odobratím 2 bodov z tabuľky a posledné 3. kola 4 body. V PLAY-OFF ak rozhodca a zapisovateľ nedôjde bez ospravedlnenia 10 minút pred začiatkom zápasu (to neplatí ak si sám zabezpečí náhradu za seba, ktorá ten čas do drží) bude udelená pokuta mužstvu 10 € do banku AHL RV za zápas.

 - Zápasy je možné presúvať po dohovore vedúcich mužstiev a daných rozhodcov na tento zápas. O tejto zmene musia vedúci mužstiev oboznámiť minimálne 3 dni pred odohratím zápasu organizačný tím prostredníctvom emailu. Zápas môžu zrušiť iba hlavní rozhodcovia a to len v prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok. Preložený zápas sa musí odohrať do dvoch kôl.

 - Čakacia doba na začiatok zápasu je 15 minút. Ak mužstvo nenastúpi v minimálnom počte hráčov (3+1), prehráva kontumačne o 3 góly.

 - Ak sa hráč dopustí osobného trestu 2x v sezóne, alebo dostane v zápase trest do konca zápasu, tak hráč stojí 1 nasledujúci zápas.

 - Prestup hráčov z jedného tímu do druhého je možný pre hráča iba raz. Mužstva si počas základnej časti môžu doplniť alebo vymeniť kader za max. 5 hráčov ktorý nie sú registrovaný v žiadnom hrajúcom tíme AHL Rožňava. Tieto zmeny sú možné zrealizovať  iba do začiatku predposledného kola základnej časti!!!

 - Zakazuje sa hrať na telo Za takéto porušenie hrozí hráčovi vylúčenie 2 min. a rozhodca môže udeliť aj osobný trest alebo do konca zápasu.