Výbor AHLRV

Hlavný organizátor: Slavomír PALIHA, Štefan ĎURÁN.

Disciplinárna komisia: Slavomír PALIHA, Štefan ĎURÁN a  vedúci mužstiev.

Spracovanie výsledkov: Slavomír PALIHA, Štefan ĎURÁN.

Rozhodcovia:     Z mužstiev.